คุณฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ พร้อมครอบครัวและพนักงานบริษัทพี .ที.อี.อิเตอร์กรุ๊ป จำกัด

คุณฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ พร้อมครอบครัวและพนักงานบริษัทพี .ที.อี.อิเตอร์กรุ๊ป จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้และสิ่งของเครื่องที่อื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 แก่ดรงพยาบาลสงฆ์ รวมทั้งสิน มูลค่า 100,000 บาท โดย นายไพฑูรย์ กฤษนิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:48:36 น.