รับสมัครด่วน! พนักงานขายส่งโทรศัพท์มือถือ

ตําแหน่งงานที่รับสมัครงาน

  1. พนักงานขายส่ง เหนือตอนบน
  2.  พนักงานขายส่ง พื้นที่อีสานตอนบน
  3. พนักงานขายส่ง พื้นที่อีสานตอนล่าง
  4. พนักงานขายส่ง พื้นที่ใต้ตอนบน
  5. พนักงานขายส่ง พื้นที่ใต้ตอนล่าง

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล โทร 089-682-3333
หรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่
362 ซอยนวมินทร์21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240