บริษัท พี ที อี อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

         ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ในนามของ หจก.พี.ที.อี. คอมมิวนิเคชั่น ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมากิจการขยายตัวสูงขึ้นจึงได้จดทะเบียนเป็น บริษัท พีทีอี จำกัด ในปี พ.ศ.2541 โดยมีคุณฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ คุณเอกชัย พรทองประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการ และชัณญพัชญ์ พรทองประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดยเน้นทางด้านการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ  Sim Card และบัตรเติมเงิน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

ชื่อนิติบุคคล

P.T.E.INTERGROUP COMPANY LIMITED

ประกอบธุรกิจ

การจำหน่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์

หมวดธุรกิจ

การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

วันที่จดทะเบียน

2 พฤษภาคม 2545

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ปีที่ส่งงบการเงิน

2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562

ขนาดธุรกิจ

Large

หมวดธุรกิจ (A-U)

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

กลุ่มธุรกิจ (TSIC)

46522 : การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์

การจำหน่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์